Se o teu obxectivo está en O Porriño 10k, plantexámosche diferentes opcións de adestramento para preparar a proba.

Os plans ofrecidos son: sub 40, sub 50 e rematar a carreira.

Estes plans de adestramento son orientativos. O idóneo é que cada corredor confíe a súa preparación nun profesional da preparación física ou nun adestrador que coñeza as circunstancias persoais e a condición física de cada un para poder elaborar un plan individualizado que teña en conta estes detalles.